openpyxl操作excel的基本方法

官方指南:https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/styles.html 基本文件操作 #创建新的xlsx文件 import openpyxl #创建工作簿 wb = openpyxl.Workbook() #工作簿总是会带有至少一个worksheet,通过Workbook.active可以选中第一个sheet ws = wb.active #保存文件( […]